Tumblelog by Soup.io
 • thecatalogapp
 • madllenn
 • HomeWorldDesign
 • augustine
 • adi4you
 • wg
 • pochmurnie
 • frassinetti
 • themightym
 • plastik-fantastik
 • cn
 • 10dier
 • inkoginko
 • Woozah
 • hepaestus
 • emerald-magnolia
 • brianblackmon
 • gregor-doblinger
 • basketmaker
 • repeat-until-false
 • smange
 • oskaar
 • radev
 • dapresmoi
 • agta13
 • kiwikiwi
 • clavica
 • glowawchmurach
 • katioszka
 • wellitseemslikeshecanbeanything
 • krilles
 • akiL
 • sonicwhim
 • anka
 • elgo
 • baggo
 • tulanka
 • guyver
 • unitedsoupsarchitecture
 • labuddha
 • annawanna
 • overacupoftea
 • stockholmsyndrome
 • 3freya
 • Itnotgoodenough
 • messedupmind
 • likeaphoenix
 • KACHA
 • anotherwaytodie
 • xmartii
 • Salvador1988
 • imka13
 • strumienpola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

9557 b838
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaciarka ciarka
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

6055 aadb
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
6294 6ad1
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viakhal khal
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viakhal khal
2695 8a1e 500
Reposted frommixtura mixtura viaZoonk11 Zoonk11
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viakhal khal
Reposted fromiminlove iminlove viakhal khal
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaclaudelle claudelle
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaundonee undonee
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viakhal khal
6634 b1a7
Reposted fromverysmalldumpling verysmalldumpling viazEveR zEveR
1590 9644 500
Reposted fromsarazation sarazation viaundonee undonee
6085 7182
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viaZoonk11 Zoonk11

September 21 2017

Moja mama: Ja w Twoim wieku miałam już roczne dziecko! Ja: Chwalisz się czy żalisz?
— Tak, jestem okropna.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl